Posiadamy uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych - Świadectwo SEP.