Montaż i pomiary
instalacji
elektrycznych

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne są podstawą każdego domu, mieszkania, biura.

 

Dlatego warto zaufać profesjonalistom, którzy stworzą niezawodną instalację elektryczną, która będzie działać latami bez problemów, przepaleń i spięć. Ta branża to nie tylko Nasza praca, ale również to co lubimy robić.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych,
 • wykonywania zasileń, układania linii kablowych oraz montażu złączy i tablic licznikowych,
 • wymiana i modernizacja rozdzielni elektrycznych,
 • przenoszenie liczników elektrycznych,
 • usuwanie awarii elektrycznych,
 • podłączanie sprzętu agd, kuchni elektrycznych i indukcyjnych,
 • instalacje odgromowe

Pomiary elektryczne

Ważne przeglądy i pomiary instalacji
elektrycznej są gwarancją bezpieczeństwa

 

Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna, przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa. Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne. To że odbiorniki działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym czy też pożarem.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • pomiary skuteczności zerowania,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • ustalanie kolejności wirowania faz,
 • rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji,
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany
wykonaniem bądź
pomiarami instalacji
elektrycznej, zadzwoń.

 

+48 600 074 480

+48 602 468 884